Projeler

1. Internet Destekli Eğitim Projesi

2. Online Avrupa Vatandaşlık Eğitimi Projesi

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 254 10 00-(8219 - 8223) Fax: +90 (374) 253 46 59
  • EPosta: suyamibu.edu.tr
Top