-->

Kişisel Gelişim ve Mesleki Eğitim Kursu-(Kursumuz bitmiştir)

19 Aralık 2020

T.C.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

KİŞİSEL GELİŞİM VE MESLEKİ EĞİTİM KURSU DEĞERLENDİRME RAPORU

 

Merkezimiz bünyesinde yurt dışından gelecek öğrencilere yönelik onların öğrenim gördükleri lisans alanı ile ilgili mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve aynı zamanda yaz staj programlarını tamamlamak amacı ile “Kişisel Gelişim ve Mesleki Eğitim” kursu açılmıştır.

 

 • Ön Hazırlık:
 1. Kursun açılabilmesi için Merkez Yönetim Kurulumuz toplanarak (01. 07. 2019-T5-K7) tarihli kararı ile “Kişisel Gelişim ve Mesleki Eğitim” kusun açılmasını oy birliği ile kabul ederek, mali konuların karara bağlanması için görüşülmek üzere Döner Sermaye Yürütme Kuruluna gönderdi. Döner Sermaye Yürütme Kurulu 04.07.2019 tarih ve 2019/4-1 sayılı kararı ile anılan kursun açılmasına ve katılımcılardan kişi başı KDV dahil aylık 350 USD ücret alınmasına karar verdi (Ek. 1).
 2. Açılan kursa Irak Al-Bayan Üniversitesinin Hemşirelik, Patoloji ve Biyoloji bölümünden 41 erkek, 12 bayan toplam 53 öğrenci başvurdu. Öğrencinin isim listesi Ek-2’de verilmiştir.
 3. Kursa katılan kadın ve erkek öğrencilerin, barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması için Kredi ve Yurtlar Kurumu ile yazışmalar yapılarak gerekli izinler alınmıştır.
 4. Kursa katılan öğrencilerin okudukları lisans programları göz önünde tutularak Fen edebiyat Fakültesi, Tıp fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile yazışmalar yapılarak kursta verilecek derslerin içerikleri, saatleri ve öğretim elemanları belirlenerek yaklaşık 130 saatlik program oluşturulmuştur (Ek. 3).
 5. Kursa katılacak öğrencilerin Ankara-Bolu arası geliş transferi ve program bitiminde Bolu-Ankara dönüş transferi ile program boyunca öğrencilerin kaldıkları yurtlar ile kampüs arasındaki transfer için üniversitemiz tarafından otobüs tahsisi yapılmıştır.
 • Programın Gerçekleştirilmesi:
 1. 8 Temmuz 2019 tarihinde programa katılacak toplam 53 (41 erkek, 12 kadın) öğrenci saat 11:30 da Ankara Esen Boğa Hava alanından üniversitemizce tahsis edilen otobüsler görevlilerince karşılanarak yurtlara yerleştirildi.
 2. 9 Temmuz 2019 tarihinde öğleden önce programa katılan tüm öğrenciler yurtlardan alınarak şehir merkezine götürüldü. Şehir merkezi tanıtılarak ihtiyaçlarını görebilecekleri alışveriş merkezleri, döviz büroları, iletişim ihtiyaçlarını nasıl çözebilecekleri ile ilgili oryantasyon eğitimi yapıldı.

                

 1. 9 Temmuz 2019 tarihinde öğleden sonra programa dahil olan tüm öğrencilere Fen Edebiyat Fakültesinde oryantasyon eğitimine alındı. Bu eğitimde, üniversitemiz tanıtılarak bir ay boyunca görecekleri eğitim programının içeriği ve eğitim görecekleri derslik ve laboratuvarlar ile ilgili bilgiler verildi. Ayrıca üniversitemizin Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca programa katılan tüm öğrencilere üniversitemizin Wireless sisteminden faydalanabilmeleri için kullanıcı adı ve şifre verildi.

 

 

 1. Yapılan oryantasyon toplantısı sonucunda hemşirelik bölümü öğrencileri Sağlık bilimleri fakültesinde Biyoloji ve Patoloji Bölümü öğrencileri ise Fen edebiyat Fakültesi, Biyokimya, Patoloji, mikrobiyoloji ve Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarlarında dört gruba bölünerek dönüşümlü olarak her laboratuvarda birer hafta gözlem ve deney yaparak staj eğitimini tamamlamıştır.

 

Biyokimya Laboratuvarı

    

 

Patoloji Laboratuvarı