İş Akış Şeması

A. Kurs Eğitim ve Seminer Gibi Faaliyetlerin Yürütülmesi

1.

Açılması planlanan eğitim veya kurs için öncelikle eğitmenler belirlenir ve ders programı hazırlanır. Kurs ve eğitim için eğitim yeri ve sınıflar ayarlanır gerekli yazışmalar yapılır.

2.

Kurs veya eğitim verecek eğitmenlere  “Online Kurs Başvuru Formu” doldurtulur.

3.

Kurs veya eğitim verecek eğitmenlerin CV’leri alınır.

4.

Açılması planlanan eğitim veya kurs ile ilgili Merkez yönetim kurulu kararı alınır.

5.

Yönetim Kurulunda kursun fiyatı, eğitmenler, ders programı belirlenir. Sözleşme veya protokol imzalanacaksa bu da karara eklenir.

6.

Eğitimle ilgili SUYAM Yönetim Kurulu Kararı, Döner Sermaye Yönetim Kuruluna sunulur.

7.

Kurs veya eğitim veren eğitmenlerin birimlerine eğitim ile ilgili bilgilendirme yazısı yazılır. Eğitmenlerin ders programları istenir.

8.

Kurs veya eğitim almak isteyen öğrenciler ilgili kursların yürütücülerine yönlendirilir.

9.

Kurs ücretlerinin yatırılıp yatırılmadığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde takip edilir.

10.

Eğitmenlerden ders yükü çizelgeleri ile öğrenci listeleri her kurs bitiminde talep edilir ve ilgili kursun dosyasında arşivlenir.

11.

Sertifika ya da katılım belgesi verilecekse bunlar kurs bitmeden doldurulur. Kurs bitiminde hak edenlere bu belgeler imza karşılığı teslim edilir.

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 254 10 00-(8219 - 8223) Fax: +90 (374) 253 46 59
  • EPosta: suyamibu.edu.tr
Top