Misyon&Vizyon

  • Misyon: SÜYAM, bilim ve teknolojinin ışığında, dünyadaki değişime ve gelişime adapte olarak başta üniversitemiz öğrencisi, akademik ve idari personeli olmak üzere toplumun her kesimine yönelik ihtiyaç duyulan gereksinimler doğrultusunda araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenleyerek nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi görev edinir.

 

  • Vizyon: Müdürlüğümüz, kişilere, kamu ve özel sektöre, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları, kurslar, seminerler, çalıştaylar, sportif, sanatsal eğitim, kurs ve konferanslar düzenler ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar. Merkez, üniversitenin konu ile ilgili tüm laboratuvar, kütüphane ve diğer eğitim imkânlarını katılımcıların kullanımına sunulmasını sağlar.
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 254 10 00-(8219 - 8223) Fax: +90 (374) 253 46 59
  • EPosta: suyamibu.edu.tr
Top