İletişim:

 Doç. Dr. Tuğba SARI

Dahili Telefon: 0 374 374254100/1644

 

 Eposta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

POZİTİF PSİKOTERAPİ TEMEL EĞİTİMİ

 


Bu eğitimin amacı Pozitif Psikoterapinin temel kavram ve tekniklerini vermektedir. Temel Eğitim Programı toplam 200 saatten oluşmaktadır. Programın 100 saatlik kısmı teorik ve metodolojik çalışma ve 30 saatlik kısmı kendini-keşif grup çalışmalarını içerir. Altı ayrı modül şeklinde (Cumartesi-Pazar) sınıf ortamında verilmektedir. Ayrıca 20 saatlik intervizyon çalışması, 40 saatlik literatür, kitap okuma ve yazılı ödevleri ve toplam 10 saatlik yazılı ve sözlü sınav uygulaması vardır. Eğitimi veren eğitmen hoca Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından uluslararası düzeyde eğitim verme konusunda yetkilendirilmiştir.  (http://positum.org/training/trainers/). Öngörülen Eğitim içeriği şu şekildedir:

 

Eğitim İçeriği

 

Modül Adı

Modül İçeriği

1. Modül

Pozitif Psikoterapiye Giriş ve Denge Modeli

 

1.      Pozitif psikoterapinin temelindeki üç prensip

2.      İnsanın pozitif kavramsallaştırılması ‘positum’ kavramı: çatışmalara reaksiyon kapasitesi olarak hastalık ve bozukluların pozitif fonksiyonu

3.      Transkültürel yaklaşım: Çok kültürlü bir dünyada yaşamanın zorlukları ve yararları.

4.      Denge Modeli ve yaşamın dört boyutu (Beden, İş, İlişki, Maneviyat)

5.      Birincil ihtiyaçlar ve yetenekler

6.      Başa çıkma davranışları

2. Modül

Pozitif Psikoterapi ve Psikodinamik Yaklaşım

 

1.      Birincil (Sevme) ve ikincil (Bilme) yeteneklerin gelişimi

2.      Anahtar Çatışma (Nezaket ve dürüstlük yetenekleri arasındaki çatışmanın çözümlenmesi)

3.      Pozitif psikoterapide çatışma dinamiği

4.      Çatışma çözümünün 5 aşaması

5.      Erken dönem ilişkileri, geçmiş dörtlü model boyutları ve şimdiki ilişki modelleri

3. Modül

Umut Prensibi

1.      Temel ihtiyaçları karşılama yolu olarak çatışmalar ve semptomlar

2.      Semptomların pozitif işlevleri

3.      Pozitif psikoterapi müdahaleleri

4.      Hikâye, mizah ve metafor kullanımı

4.Modül

Çatışma Çözmede ve Danışmanlıkta Beş Basamak

1.      Gözlem (Pozitif tutum ile anlama)

2.      Envanter (Bilgi toplama ve soru sorma)

3.      Durumsal cesaretlendirme

4.      Sözelleştirme: Çözüm yolları ve kararlar

5.   Amaçları genişletme, gelecek vizyonu

5. Modül

Pozitif Psikoterapi Uygulaması ve

Terapist-Danışan İlişkisi

1.      Terapide beş adımın kullanılması

2.      Mikro ve makro travmaların iyileştirilmesinde Pozitif Psikoterapi

3.      Pratik egzersizler

4.      Ev çalışması verme

6.Modül

Pozitif Aile Terapisi

 

1.      Mikro ve makro travmalar

2.      Pozitif psikoterapi ve çift/aile terapisi

3.      Kendi kendine yardım

4.      Psikosomatik rahatsızlıklarda pozitif psikoterapi

 

·         1 gün için eğitim 10 akademik saatten oluşur ve devam zorunludur.

 

İlgili Web Adresi: http://www.positum.org/files/training_standards_eap_standard_01_16.pdf

 

Eğitmen : Doç. Dr. Tuğba Sarı (Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği Master Eğitmeni)

 

 

 

Kimler Katılabilir: Ruh Sağlığı Hizmeti Veren Profesyoneller

 

Üniversitelerin Psikoloji, Tıp, Psikiyatri, Çocuk Psikiyatrisi, Psikiyatri Hemşiresi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler, Çocuk Gelişimi ve Aile Terapisi bölümlerinden lisans mezunu olmak ve/veya Klinik Psikoloji, Psikiyatri, Çocuk Psikiyatrisi, Psikiyatri Hemşiresi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler ve Aile Terapisi dallarında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

 

 

 

Kontenjan: Eğitimde katılımcı sayısı 20 ile sınırlandırılmıştır. Kayıt için başvuru önceliği dikkate alınacaktır.

 

 

 

Eğitim Tarihleri: Eğitim Cumartesi-Pazar Günleri 09:30-18:30 saatleri arasında her gün 10 akademik saat olacak şekilde yapılacaktır. Modüllerden bir tanesi 30 saat olarak Cuma-Cumartesi-Pazar günlerinde düzenlenecektir. Eğitimin % 90’nına devam zorunludur

 

1.      Modül: 24-25 Mart 2018

 

2.      Modül: 14-15 Nisan 2018

 

3.      Modül: 12-13 Mayıs 2018

 

4.      Modül: 29-30 Haziran – 1 Temmuz 2018

 

5.      Modül: 1-2 Eylül 2018

 

6.      Modül: 29-30 Eylül 2018

 

 

 

Sertifikasyon: Temel eğitimi ve gerekli çalışmaları başarı ile bitiren kişiler Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından “Basic Consultant of Positive Pscyhotherapy” sertifikasını almaya hak kazanırlar.

 

 

 

Eğitim Ücreti: 2400 TL (Eğitim ücreti iki eşit taksit halinde ödenebilir. İlk taksit eğitim koordinatöründen ön kayıt onayı alındıktan sonra 21-23 Mart tarihleri arasında, ikinci taksit de 27-29 Haziran tarihleri arasında aşağıda bilgileri verilen Abant İzzet Baysal Üniversitesi SÜYAM hesabına yatırılmalıdır.

 

---Ziraat Bankası Bolu Şubesi IBAN: TR 9300 0100 2564 4703 4774 5015---

 

 

 

Kayıt: Eğitime ön kayıt olmak için kayıt kabul formunun doldurularak Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine 18 Mart tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Ön kayıt epostasına onay cevabı aldıktan sonra ödeme işlemleri gerçekleştirilerek eğitime kesin kayıt tamamlanır.

 

 

 

Bilgi ve İletişim

 

http://suyam.ibu.edu.tr/tr/duyurular

 

Dahili Telefon: 0 374 374254100/1644

 

Eposta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

 

 

 

 

POZİTİF PSİKOTERAPİ HAKKINDA

 

Pozitif Psikoterapi (PP); insancıl, psikodinamik ve davranışçı terapinin sentezi olup çatışmaların, sorunların pozitif yönlerine ağırlık veren kültürlerarası bir yaklaşımdır. Pozitif Psikoterapi’nin insana bakış açısı pozitiftir ve insanın dört temel kapasite ile gelişmeye müsait olduğuna inanır: fiziksel, zihinsel, sosyal ve manevi. Pozitif Psikoterapide ruhsal bozukluklar yeni ve olumlu bir şekilde yorumlanmaktadır. Pozitif Psikoterapide temel amaç bireyin asıl kapasitelerini geliştirmesine yardımcı olmak ve günlük yaşamında dengeyi sağlamasına yardımcı olmaktır. Pozitif Psikoterapide danışan belirli bir terapi sürecinden geçtikten sonra, sonlandırmadan önce, hem kendisi hem de ailesi ve çevresi için kendi kendine yardım süreçlerini kullanmak konusunda cesaretlendirilir. Bu noktada kişi, danışan rolünü bırakır ve kendi kendine yardım için kullanabileceği olanakların farkına varır.

 

Pozitif Psikoterapi orijinal bir yaklaşıma sahiptir: Hem terapist, hem de hasta tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi için günlük yaşamda kullanılan ifadelerden oluşan temel kavramları, söyleyişleri, hikayeleri kullanmaktadır. Hikayeler, atasözleri ve farklı kültürlerin olaylarla nasıl başa çıktığı örnekleri yoluyla ifade edilen bilgelikler terapist ve hasta arasında aracı olarak kullanılır; çatışma çözümlemede fanteziyi kullanmaya cesaretlendirmede ve gelecek durumlar için hatırlatıcı yardım olarak kullanılır.

 

Pozitif Psikoterapinin yüksek oranda etkin olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Avrupa Psikoterapi Birliği tarafından psikoterapi metodu olarak onaylanmıştır ve eğitim yönelimli enstitüsü (Wiesbaden Psikoterapi Akademisi) doktorların, psikologların ve sosyal çalışmacıların mezuniyet sonrası eğitimi için Almanya tarafından verilen eyalet lisansı almıştır.

 

Pozitif Başlama Noktası: Pozitif Psikoterapide kullanılan “pozitif” sözcüğünün özel bir anlamı vardır. Pozitif terimi, genelde günlük yaşamda ahlak kategorisi gibi kullanılır ve pozitifin sadece olumluyu ifade ettiği düşünülür. Oysa Pozitif Psikoterapide bu terim, ilave bir anlam almaktadır. Orijinal kullanımında (Latince positum) olduğu gibi, bu kullanımda da gerçek ve var olanı ifade eder.  Başka bir deyişle her gerçekliğin içinde olumsuz yanlar ve olumlu yanlar olduğunu işaret etmektedir. Psikoterapi açısından bakıldığında ise, gerçek ve var olan şeylerin sadece çatışmalar ve hastalıklar olmadığı, her insanda doğuştan varolan yetenekler de bulunduğuna inanılmaktadır. Pozitif Psikoterapide kişide varolan semptomlar, rahatsızlıklar; gerçek yetenekler vurgulanır ve danışanı terapiye getiren semptomlar pozitif olarak yeniden yorumlanır.  Örneğin, depresyon, yalnızca “pasif bir tavırla bunalma duygusu” olarak ele alınmaz. Depresyon aynı zamanda “derin bir duygusallıkla tepki verebilme yeteneğini” de yansıtır. Benzer bir şekilde yalnızlık korkusu yalnızca “kendi kendine idare etmekte yetersizlik” değil, aynı zamanda “diğer insanlarla ilişki kuma ihtiyacının kuvvetli bir ifadesi” olarak ele alınmaktadır. Pozitif Psikoterapide narsisizm, paranoya, hastalık hastalığı, saldırganlık vb. spesifik bazı sorunlar için spesifik pozitif yorumlar önerilmektedir.

 

ULUSLARARASI ENSTİTÜLER

 

Tüm PP enstitülerinin ortak amacı; bireylerin, ailelerin ve grupların fiziksel, zihinsel, sosyal ve manevi sağlığını sağlamak ve farklı kültürler arasında karşılıklı anlayış ve hoşgörüyü sağlamaktır.

 

1. Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği

 

Uluslararası Pozitif Psikoterapi Merkezi (WAPP), ana organizasyondur ve tüm dünyada bulunan PP ana merkezlerinin koordine eder. Resmi olarak kayıtlı olan, çıkar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak PP’nin ilgi alanlarının uluslararası düzeyde temsilcisidir. (www.positum.org)   

 

WAPP, PP’nin teori, metod ve uygulamasını desteklemektedir. Pek çok farklı ülkede psikoterapi, aile terapisi ve danışmanlık alanlarında çalışan profesyonelin mezuniyet sonrası eğitimi ile üzerine odaklanmaktadır. Ayrıca WAPP, PP’nin farklı boyutlarını içeren çalışma grupları, konferanslar ve seminerler organize eder; kültürlerarası teorilerin, tekniklerin ve araştırmaların paylaşımını amaçlar.

 

Avrupa Psikoterapistler Derneği’ne bağlı uluslararası terapist eğitimi verme belgesine sahiptir. İlgili bilgiye http://www.europsyche.org adresinden ulaşılabilir

 

2. Ulusal Merkezler

 

Şu anda ulusal PP merkezleri ABD, Almanya, Avusturya, Bolivya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Güney Afrika, Hindistan, İspanya, İsviçre, Kazakistan, Litvanya, Polonya, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna’da bulunmaktadır.

 

POZİTİF PSİKOTERAPİ’DE EĞİTİM

 

Pozitif Psikoterapide Temel Eğitim ve master Eğitimi olmak üzere iki eğitim bulunmaktadır. Detaylar ilgili web sayfasında incelenebilir. Temel asama 200, yüksek lisans/master aşaması 885 saatlik PP eğitimini içermektedir. Buna teori, kişisel deneyimler ve supervizyon da dâhildir. Bu aşamalar Avrupa Psikoterapi Sertifikası kalite standartlarını karşılamaktadır.

 

ÖZEL ALANLARDA EĞİTİM

 

Farklı ulusal merkezler, psikosomatik tıp, aile terapisi, evliliğe hazırlık, kayıp ve yas, psikotravmotoloj, kültürlerarası konular ve iş idaresi gibi özelleşmiş alanlar için de eğitim programları sunmaktadır. Daha fazla bilgi bu merkezlerden elde edilebilir.

 

EĞİTMENLER İÇİN ULUSLARARASI EĞİTİM SEMİNERLERİ

 

PP eğitmeni olmak isteyenler için yıllık uluslararası eğitim seminerleri verilmektedir. Bu eğitim sertifikalandırılmaktadır ve yeni teori ve metotların gelişimi ve aynı zamanda organizasyonlar ve lisanslandırma konuları ile ilgilenmektedir.

 

TÜRKÇEYE ÇEVRİLEN KİTAPLAR

 

Yazar: Prof. Dr. Nossrat Peseschkian

 

1.      Pozitif Aile Terapisi

 

2.      Günlük Yaşamın Psikoterapisi

 

3.      Doğu Hikayeleri ile Psikoterapi

 

4.      Eğer Daha Önce Sahip Olmadığın Bir Şey İstiyorsan Daha Önce Yapmadığın Bir Şey Yapmalısın

 

5.      Pozitif Psikoterapiye Giriş.Genel Bilgi
Pozitif Psikoterapi kısa süreli dinamik bir psikoterapi yaklaşımıdır ve hümanistik bakış açısına sahiptir. 1960’ların sonunda Prof. Dr. Nossrat Peseschkian tarafından Almanya’da kurulmuştur. Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği (WAPP), Avrupa Psikoterapistler Birliğine (EAP) üye bir kuruluştur. Bilimsel araştırmalarla etkinliği kanıtlanmış bir psikoterapi yöntemidir.
Pozitif Psikoterapist unvanı almak için Temel Eğitim ve İleri Eğitim olmak üzere iki aşamalı bir eğitim alınması gerekmektedir. Bu eğitim teorik derslerin yanı sıra supervizyon altında hasta takibi ve terapist adayının kendi terapi sürecini içermektedir. Temel eğitim 200 saat, ileri eğitim 810 saat sürmektedir. Temel eğitim sonunda ‘Basic Consultant of Positive Psychotherapy- Pozitif Psikoterapi Temel Danışmanı’ ünvanı alınmaktadır. ‘Pozitif psikoterapist’ ünvanı için ileri eğitimin tamamlanması gerekmektedir.
Eğitim, Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği (WAPP) eğitmenleri tarafından verilmektedir. KIBRIS Pozitif Psikoterapi Merkezi KKTC Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü’ne
bağlıdır.

Pozitif Psikoterapi Eğitimi
Pozitif Psikoterapi temel eğitim programında Pozitif Psikoterapinin temel kavram ve teknikleri öğrenciye verilmektedir. Derslerin işlenişinde teorik bilgi verilirken, ağırlıklı olarak bu bilginin pratikte kullanımı rol oyunları ve grup çalışmaları ile sağlanmaktadır.
Etkili bir psikoterapi eğitimi 3 önemli bölüme sahiptir: teorik eğitim, terapist adayının kendisini tanıması, eğitim sırasında terapist adayının ilk vakalarını tecrübeli bir terapistin gözetiminde takip etmesi. Bu eğitim programında teorik bilginin sunumu yanı sıra eğitim sırasında yapılan egzersizlerle bilgiyi kişinin kendisini tanıması yönünde kullanması, katılımcıların getirdiği vakalar ve öğretim üyelerinin sunacağı vakalar üzerinde bilgi ve tekniklerin tartışılması sağlanmaktadır. Bu şekilde teorik bilgi soyut bir kavram dizisi olmaktan çıkıp, katılımcının kendini tanıma ve vakalar üzerinde uygulayabileceği, pratikte kullanılabilir bir değere kavuşmaktadır.
Kısaca vurgulamak gerekirse bu eğitim programında katılımcılara pozitif psikoterapinin temel kavram ve tekniklerinin gösterilerek eğitim sırasında yapılan egzersizlerle katılımcıların bu bilgiyi uygulama imkanı bulmaları hedeflenmektedir. Ayrıca bu eğitim süreci içerisinde eğitim alanların kendi kişilik yapılanmaları ile ilgili farkındalık kazanmaları ve hastaları ile çalışırken kolaylıkla uygulayabilecekleri teknikler ve etkili bir yaklaşım edinmeleri amaçlanmaktadır.


SERTİFİKA
Temel eğitim sonunda Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü tarafından devam belgeleri verilecektir. Ödevlerini tamamlayan katılımcılar Temel Eğitimin sonunda Almanya’daki Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği’ne (WAPP) başvurarak, ‘Basic consultant of positive psychotherapy- pozitif psikoterapi temel danışmanı’ sertifikasını alabilir, bu sertifika ek 75 Euro ücrete tabiidir.
İleri Eğitimin sonunda ise Almanya’daki Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği (WAPP) tarafından “Pozitif Psikoterapist” Sertifikası verilmektedir.

Eğitimciler:
Eğitim, Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği eğitmenleri tarafından verilecektir;
1. Prof. Dr. Ebru Çakıcı
2. Yrd. Doç. Dr. Deniz Ergün
3. Yrd. Doç. Dr. Ayhan Eş

Eğitim Tarihleri:
Temel eğitim üçer günlük dört modülden oluşmaktadır.
Modül 1. 15-16-17 ARALIK 2017
Modül 2. 16,17,18 ŞUBAT 2018
Modül 3. 16,17,18 MART 2018
Modül 4. 11,12,13 MAYIS 2018

Eğitim Saatleri: 9:00-19:00


Eğitim Kontenjanı:
Katılım kontenjanı 40 kişi ile sınırlıdır.

Eğitimin Yeri: European Institute / İSTANBUL
Söğütlüçeşme cad. No31 Altıyol- Kadıköy

Ücret:
ERKEN KAYIT:
Her modül 800 TL + KDV (%18)
Eğitimin tamamı 3200 TL + KDV (%18)’dir.
GEÇ KAYIT: 30 kasım 2017 sonrası 900 TL + KDV (%18)

*WAPP tarafından verilecek belge 75 EURO’dur.

ÖNEMLİ BİLGİ:
*Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği (WAPP) tarafından verilecek belgeye hak kazanmak için 4 modülün tamamlanması ve verilen ödevlerin teslimi gerekmektedir
*Kaydınızın kesin kayıt niteliğinde olabilmesi için 1. Modül ücretinin tamamı 11 ARALIK 2017 tarihine kadar belirtilen hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.
*Eğitim başlama tarihine 10 gün kala katılımcılar tarafından yapılacak iptallerde herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.
*Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü hiç bir neden belirtmeksizin eğitimi iptal etme hakkını kendinde saklı tutar. Eğitimin iptali halinde ödemelerini yapmış olan katılımcıların ücretleri idae edilir.
*Bankaya ödeme yaparken katılımcı isimlerinin belirtilmesi gerekmektedir. Ödemenizi tamamladıktan sonra
0(541) 824 80 71 WhatsApp numarası
0(533) 8749398
Ad – Soyad, ödeme tarihi, hangi eğitime katıldığınızı belirterek bilgi veriniz.

ÖDEME BİLGİLERİ:
TR62 0003 2000 0000 0052 3319 54
Kuzey Güneşi Eğitim ve Danışmanlık Hiz. Ltd.

İletişim:
Psk. Melek Bal : 0533 822 11 88 WhatsApp no: 0541 824 80 71
Uz.Psk. Meryem Karaaziz: 0533 874 93 98Genel Bilgi
Pozitif Psikoterapi kısa süreli dinamik bir psikoterapi yaklaşımıdır ve hümanistik bakış açısına sahiptir. 1960’ların sonunda Prof. Dr. Nossrat Peseschkian tarafından Almanya’da kurulmuştur. Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği (WAPP), Avrupa Psikoterapistler Birliğine (EAP) üye bir kuruluştur. Bilimsel araştırmalarla etkinliği kanıtlanmış bir psikoterapi yöntemidir.
Pozitif Psikoterapist unvanı almak için Temel Eğitim ve İleri Eğitim olmak üzere iki aşamalı bir eğitim alınması gerekmektedir. Bu eğitim teorik derslerin yanı sıra supervizyon altında hasta takibi ve terapist adayının kendi terapi sürecini içermektedir. Temel eğitim 200 saat, ileri eğitim 810 saat sürmektedir. Temel eğitim sonunda ‘Basic Consultant of Positive Psychotherapy- Pozitif Psikoterapi Temel Danışmanı’ ünvanı alınmaktadır. ‘Pozitif psikoterapist’ ünvanı için ileri eğitimin tamamlanması gerekmektedir.
Eğitim, Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği (WAPP) eğitmenleri tarafından verilmektedir. KIBRIS Pozitif Psikoterapi Merkezi KKTC Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü’ne
bağlıdır.

Pozitif Psikoterapi Eğitimi
Pozitif Psikoterapi temel eğitim programında Pozitif Psikoterapinin temel kavram ve teknikleri öğrenciye verilmektedir. Derslerin işlenişinde teorik bilgi verilirken, ağırlıklı olarak bu bilginin pratikte kullanımı rol oyunları ve grup çalışmaları ile sağlanmaktadır.
Etkili bir psikoterapi eğitimi 3 önemli bölüme sahiptir: teorik eğitim, terapist adayının kendisini tanıması, eğitim sırasında terapist adayının ilk vakalarını tecrübeli bir terapistin gözetiminde takip etmesi. Bu eğitim programında teorik bilginin sunumu yanı sıra eğitim sırasında yapılan egzersizlerle bilgiyi kişinin kendisini tanıması yönünde kullanması, katılımcıların getirdiği vakalar ve öğretim üyelerinin sunacağı vakalar üzerinde bilgi ve tekniklerin tartışılması sağlanmaktadır. Bu şekilde teorik bilgi soyut bir kavram dizisi olmaktan çıkıp, katılımcının kendini tanıma ve vakalar üzerinde uygulayabileceği, pratikte kullanılabilir bir değere kavuşmaktadır.
Kısaca vurgulamak gerekirse bu eğitim programında katılımcılara pozitif psikoterapinin temel kavram ve tekniklerinin gösterilerek eğitim sırasında yapılan egzersizlerle katılımcıların bu bilgiyi uygulama imkanı bulmaları hedeflenmektedir. Ayrıca bu eğitim süreci içerisinde eğitim alanların kendi kişilik yapılanmaları ile ilgili farkındalık kazanmaları ve hastaları ile çalışırken kolaylıkla uygulayabilecekleri teknikler ve etkili bir yaklaşım edinmeleri amaçlanmaktadır.


SERTİFİKA
Temel eğitim sonunda Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü tarafından devam belgeleri verilecektir. Ödevlerini tamamlayan katılımcılar Temel Eğitimin sonunda Almanya’daki Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği’ne (WAPP) başvurarak, ‘Basic consultant of positive psychotherapy- pozitif psikoterapi temel danışmanı’ sertifikasını alabilir, bu sertifika ek 75 Euro ücrete tabiidir.
İleri Eğitimin sonunda ise Almanya’daki Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği (WAPP) tarafından “Pozitif Psikoterapist” Sertifikası verilmektedir.

Eğitimciler:
Eğitim, Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği eğitmenleri tarafından verilecektir;
1. Prof. Dr. Ebru Çakıcı
2. Yrd. Doç. Dr. Deniz Ergün
3. Yrd. Doç. Dr. Ayhan Eş

Eğitim Tarihleri:
Temel eğitim üçer günlük dört modülden oluşmaktadır.
Modül 1. 15-16-17 ARALIK 2017
Modül 2. 16,17,18 ŞUBAT 2018
Modül 3. 16,17,18 MART 2018
Modül 4. 11,12,13 MAYIS 2018

Eğitim Saatleri: 9:00-19:00


Eğitim Kontenjanı:
Katılım kontenjanı 40 kişi ile sınırlıdır.

Eğitimin Yeri: European Institute / İSTANBUL
Söğütlüçeşme cad. No31 Altıyol- Kadıköy

Ücret:
ERKEN KAYIT:
Her modül 800 TL + KDV (%18)
Eğitimin tamamı 3200 TL + KDV (%18)’dir.
GEÇ KAYIT: 30 kasım 2017 sonrası 900 TL + KDV (%18)

*WAPP tarafından verilecek belge 75 EURO’dur.

ÖNEMLİ BİLGİ:
*Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği (WAPP) tarafından verilecek belgeye hak kazanmak için 4 modülün tamamlanması ve verilen ödevlerin teslimi gerekmektedir
*Kaydınızın kesin kayıt niteliğinde olabilmesi için 1. Modül ücretinin tamamı 11 ARALIK 2017 tarihine kadar belirtilen hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.
*Eğitim başlama tarihine 10 gün kala katılımcılar tarafından yapılacak iptallerde herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.
*Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü hiç bir neden belirtmeksizin eğitimi iptal etme hakkını kendinde saklı tutar. Eğitimin iptali halinde ödemelerini yapmış olan katılımcıların ücretleri idae edilir.
*Bankaya ödeme yaparken katılımcı isimlerinin belirtilmesi gerekmektedir. Ödemenizi tamamladıktan sonra
0(541) 824 80 71 WhatsApp numarası
0(533) 8749398
Ad – Soyad, ödeme tarihi, hangi eğitime katıldığınızı belirterek bilgi veriniz.

ÖDEME BİLGİLERİ:
TR62 0003 2000 0000 0052 3319 54
Kuzey Güneşi Eğitim ve Danışmanlık Hiz. Ltd.

İletişim:
Psk. Melek Bal : 0533 822 11 88 WhatsApp no: 0541 824 80 71
Uz.Psk. Meryem Karaaziz: 0533 874 93 98

 

 

 

 

 

Genel Bilgi
Pozitif Psikoterapi kısa süreli dinamik bir psikoterapi yaklaşımıdır ve hümanistik bakış açısına sahiptir. 1960’ların sonunda Prof. Dr. Nossrat Peseschkian tarafından Almanya’da kurulmuştur. Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği (WAPP), Avrupa Psikoterapistler Birliğine (EAP) üye bir kuruluştur. Bilimsel araştırmalarla etkinliği kanıtlanmış bir psikoterapi yöntemidir.
Pozitif Psikoterapist unvanı almak için Temel Eğitim ve İleri Eğitim olmak üzere iki aşamalı bir eğitim alınması gerekmektedir. Bu eğitim teorik derslerin yanı sıra supervizyon altında hasta takibi ve terapist adayının kendi terapi sürecini içermektedir. Temel eğitim 200 saat, ileri eğitim 810 saat sürmektedir. Temel eğitim sonunda ‘Basic Consultant of Positive Psychotherapy- Pozitif Psikoterapi Temel Danışmanı’ ünvanı alınmaktadır. ‘Pozitif psikoterapist’ ünvanı için ileri eğitimin tamamlanması gerekmektedir.
Eğitim, Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği (WAPP) eğitmenleri tarafından verilmektedir. KIBRIS Pozitif Psikoterapi Merkezi KKTC Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü’ne
bağlıdır.

Pozitif Psikoterapi Eğitimi
Pozitif Psikoterapi temel eğitim programında Pozitif Psikoterapinin temel kavram ve teknikleri öğrenciye verilmektedir. Derslerin işlenişinde teorik bilgi verilirken, ağırlıklı olarak bu bilginin pratikte kullanımı rol oyunları ve grup çalışmaları ile sağlanmaktadır.
Etkili bir psikoterapi eğitimi 3 önemli bölüme sahiptir: teorik eğitim, terapist adayının kendisini tanıması, eğitim sırasında terapist adayının ilk vakalarını tecrübeli bir terapistin gözetiminde takip etmesi. Bu eğitim programında teorik bilginin sunumu yanı sıra eğitim sırasında yapılan egzersizlerle bilgiyi kişinin kendisini tanıması yönünde kullanması, katılımcıların getirdiği vakalar ve öğretim üyelerinin sunacağı vakalar üzerinde bilgi ve tekniklerin tartışılması sağlanmaktadır. Bu şekilde teorik bilgi soyut bir kavram dizisi olmaktan çıkıp, katılımcının kendini tanıma ve vakalar üzerinde uygulayabileceği, pratikte kullanılabilir bir değere kavuşmaktadır.
Kısaca vurgulamak gerekirse bu eğitim programında katılımcılara pozitif psikoterapinin temel kavram ve tekniklerinin gösterilerek eğitim sırasında yapılan egzersizlerle katılımcıların bu bilgiyi uygulama imkanı bulmaları hedeflenmektedir. Ayrıca bu eğitim süreci içerisinde eğitim alanların kendi kişilik yapılanmaları ile ilgili farkındalık kazanmaları ve hastaları ile çalışırken kolaylıkla uygulayabilecekleri teknikler ve etkili bir yaklaşım edinmeleri amaçlanmaktadır.


SERTİFİKA
Temel eğitim sonunda Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü tarafından devam belgeleri verilecektir. Ödevlerini tamamlayan katılımcılar Temel Eğitimin sonunda Almanya’daki Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği’ne (WAPP) başvurarak, ‘Basic consultant of positive psychotherapy- pozitif psikoterapi temel danışmanı’ sertifikasını alabilir, bu sertifika ek 75 Euro ücrete tabiidir.
İleri Eğitimin sonunda ise Almanya’daki Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği (WAPP) tarafından “Pozitif Psikoterapist” Sertifikası verilmektedir.

Eğitimciler:
Eğitim, Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği eğitmenleri tarafından verilecektir;
1. Prof. Dr. Ebru Çakıcı
2. Yrd. Doç. Dr. Deniz Ergün
3. Yrd. Doç. Dr. Ayhan Eş

Eğitim Tarihleri:
Temel eğitim üçer günlük dört modülden oluşmaktadır.
Modül 1. 15-16-17 ARALIK 2017
Modül 2. 16,17,18 ŞUBAT 2018
Modül 3. 16,17,18 MART 2018
Modül 4. 11,12,13 MAYIS 2018

Eğitim Saatleri: 9:00-19:00


Eğitim Kontenjanı:
Katılım kontenjanı 40 kişi ile sınırlıdır.

Eğitimin Yeri: European Institute / İSTANBUL
Söğütlüçeşme cad. No31 Altıyol- Kadıköy

Ücret:
ERKEN KAYIT:
Her modül 800 TL + KDV (%18)
Eğitimin tamamı 3200 TL + KDV (%18)’dir.
GEÇ KAYIT: 30 kasım 2017 sonrası 900 TL + KDV (%18)

*WAPP tarafından verilecek belge 75 EURO’dur.

ÖNEMLİ BİLGİ:
*Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği (WAPP) tarafından verilecek belgeye hak kazanmak için 4 modülün tamamlanması ve verilen ödevlerin teslimi gerekmektedir
*Kaydınızın kesin kayıt niteliğinde olabilmesi için 1. Modül ücretinin tamamı 11 ARALIK 2017 tarihine kadar belirtilen hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.
*Eğitim başlama tarihine 10 gün kala katılımcılar tarafından yapılacak iptallerde herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.
*Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü hiç bir neden belirtmeksizin eğitimi iptal etme hakkını kendinde saklı tutar. Eğitimin iptali halinde ödemelerini yapmış olan katılımcıların ücretleri idae edilir.
*Bankaya ödeme yaparken katılımcı isimlerinin belirtilmesi gerekmektedir. Ödemenizi tamamladıktan sonra
0(541) 824 80 71 WhatsApp numarası
0(533) 8749398
Ad – Soyad, ödeme tarihi, hangi eğitime katıldığınızı belirterek bilgi veriniz.

ÖDEME BİLGİLERİ:
TR62 0003 2000 0000 0052 3319 54
Kuzey Güneşi Eğitim ve Danışmanlık Hiz. Ltd.

İletişim:
Psk. Melek Bal : 0533 822 11 88 WhatsApp no: 0541 824 80 71
Uz.Psk. Meryem Karaaziz: 0533 874 93 98Genel Bilgi
Pozitif Psikoterapi kısa süreli dinamik bir psikoterapi yaklaşımıdır ve hümanistik bakış açısına sahiptir. 1960’ların sonunda Prof. Dr. Nossrat Peseschkian tarafından Almanya’da kurulmuştur. Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği (WAPP), Avrupa Psikoterapistler Birliğine (EAP) üye bir kuruluştur. Bilimsel araştırmalarla etkinliği kanıtlanmış bir psikoterapi yöntemidir.
Pozitif Psikoterapist unvanı almak için Temel Eğitim ve İleri Eğitim olmak üzere iki aşamalı bir eğitim alınması gerekmektedir. Bu eğitim teorik derslerin yanı sıra supervizyon altında hasta takibi ve terapist adayının kendi terapi sürecini içermektedir. Temel eğitim 200 saat, ileri eğitim 810 saat sürmektedir. Temel eğitim sonunda ‘Basic Consultant of Positive Psychotherapy- Pozitif Psikoterapi Temel Danışmanı’ ünvanı alınmaktadır. ‘Pozitif psikoterapist’ ünvanı için ileri eğitimin tamamlanması gerekmektedir.
Eğitim, Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği (WAPP) eğitmenleri tarafından verilmektedir. KIBRIS Pozitif Psikoterapi Merkezi KKTC Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü’ne
bağlıdır.

Pozitif Psikoterapi Eğitimi
Pozitif Psikoterapi temel eğitim programında Pozitif Psikoterapinin temel kavram ve teknikleri öğrenciye verilmektedir. Derslerin işlenişinde teorik bilgi verilirken, ağırlıklı olarak bu bilginin pratikte kullanımı rol oyunları ve grup çalışmaları ile sağlanmaktadır.
Etkili bir psikoterapi eğitimi 3 önemli bölüme sahiptir: teorik eğitim, terapist adayının kendisini tanıması, eğitim sırasında terapist adayının ilk vakalarını tecrübeli bir terapistin gözetiminde takip etmesi. Bu eğitim programında teorik bilginin sunumu yanı sıra eğitim sırasında yapılan egzersizlerle bilgiyi kişinin kendisini tanıması yönünde kullanması, katılımcıların getirdiği vakalar ve öğretim üyelerinin sunacağı vakalar üzerinde bilgi ve tekniklerin tartışılması sağlanmaktadır. Bu şekilde teorik bilgi soyut bir kavram dizisi olmaktan çıkıp, katılımcının kendini tanıma ve vakalar üzerinde uygulayabileceği, pratikte kullanılabilir bir değere kavuşmaktadır.
Kısaca vurgulamak gerekirse bu eğitim programında katılımcılara pozitif psikoterapinin temel kavram ve tekniklerinin gösterilerek eğitim sırasında yapılan egzersizlerle katılımcıların bu bilgiyi uygulama imkanı bulmaları hedeflenmektedir. Ayrıca bu eğitim süreci içerisinde eğitim alanların kendi kişilik yapılanmaları ile ilgili farkındalık kazanmaları ve hastaları ile çalışırken kolaylıkla uygulayabilecekleri teknikler ve etkili bir yaklaşım edinmeleri amaçlanmaktadır.


SERTİFİKA
Temel eğitim sonunda Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü tarafından devam belgeleri verilecektir. Ödevlerini tamamlayan katılımcılar Temel Eğitimin sonunda Almanya’daki Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği’ne (WAPP) başvurarak, ‘Basic consultant of positive psychotherapy- pozitif psikoterapi temel danışmanı’ sertifikasını alabilir, bu sertifika ek 75 Euro ücrete tabiidir.
İleri Eğitimin sonunda ise Almanya’daki Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği (WAPP) tarafından “Pozitif Psikoterapist” Sertifikası verilmektedir.

Eğitimciler:
Eğitim, Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği eğitmenleri tarafından verilecektir;
1. Prof. Dr. Ebru Çakıcı
2. Yrd. Doç. Dr. Deniz Ergün
3. Yrd. Doç. Dr. Ayhan Eş

Eğitim Tarihleri:
Temel eğitim üçer günlük dört modülden oluşmaktadır.
Modül 1. 15-16-17 ARALIK 2017
Modül 2. 16,17,18 ŞUBAT 2018
Modül 3. 16,17,18 MART 2018
Modül 4. 11,12,13 MAYIS 2018

Eğitim Saatleri: 9:00-19:00


Eğitim Kontenjanı:
Katılım kontenjanı 40 kişi ile sınırlıdır.

Eğitimin Yeri: European Institute / İSTANBUL
Söğütlüçeşme cad. No31 Altıyol- Kadıköy

Ücret:
ERKEN KAYIT:
Her modül 800 TL + KDV (%18)
Eğitimin tamamı 3200 TL + KDV (%18)’dir.
GEÇ KAYIT: 30 kasım 2017 sonrası 900 TL + KDV (%18)

*WAPP tarafından verilecek belge 75 EURO’dur.

ÖNEMLİ BİLGİ:
*Dünya Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Birliği (WAPP) tarafından verilecek belgeye hak kazanmak için 4 modülün tamamlanması ve verilen ödevlerin teslimi gerekmektedir
*Kaydınızın kesin kayıt niteliğinde olabilmesi için 1. Modül ücretinin tamamı 11 ARALIK 2017 tarihine kadar belirtilen hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.
*Eğitim başlama tarihine 10 gün kala katılımcılar tarafından yapılacak iptallerde herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.
*Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü hiç bir neden belirtmeksizin eğitimi iptal etme hakkını kendinde saklı tutar. Eğitimin iptali halinde ödemelerini yapmış olan katılımcıların ücretleri idae edilir.
*Bankaya ödeme yaparken katılımcı isimlerinin belirtilmesi gerekmektedir. Ödemenizi tamamladıktan sonra
0(541) 824 80 71 WhatsApp numarası
0(533) 8749398
Ad – Soyad, ödeme tarihi, hangi eğitime katıldığınızı belirterek bilgi veriniz.

ÖDEME BİLGİLERİ:
TR62 0003 2000 0000 0052 3319 54
Kuzey Güneşi Eğitim ve Danışmanlık Hiz. Ltd.

İletişim:
Psk. Melek Bal : 0533 822 11 88 WhatsApp no: 0541 824 80 71
Uz.Psk. Meryem Karaaziz: 0533 874 93 98

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi © 2019 Sayfa Başı