Hakkımızda

    Merkez, kişilere, kamu ve özel sektöre, ulusal ve uluslar arası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları, kurslar, seminerler, çalıştaylar, sportif, sanatsal eğitim, kurs ve konferanslar düzenler ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar. Merkez, üniversitenin konu ile ilgili tüm laboratuar, kütüphane ve diğer eğitim imkânlarını katılımcıların kullanımına sunulmasını sağlar.

Sürekli Eğitim Merkezinde planlanan eğitimler amacı, yapısı ve katılımcı kitlesi gibi faktörler dikkate alınarak çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu programlar; mesleki eğitim programları, bilgisayar-bilişim programları, dil eğitim programları, sağlık eğitim programları, engellileri topluma kazandırma, yaşam kalitesini yükseltme programlarını, meslek edindirme programları, kültür ve sanat programları, spor eğitim programlarını içermektedir. Ayrıca, Merkez güncelleme programları adı altında çeşitli kuruluşlardan gelen talebe uygun konularda sadece kuruluşun kendi elemanları için de özgün programları düzenleyebilir.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 254 10 00-(8219 - 8223) Fax: +90 (374) 253 46 59
  • EPosta: suyamibu.edu.tr
Top